Hướng dẫn cách điền mẫu giấy khai sinh năm 2018

5 (100%) 1 vote

Mỗi đứa trẻ ngay từ khi sinh ra đều được cha mẹ hoặc người thân làm thủ tục khai sinh để đảm bảo quyền lợi cho bé về mặt pháp luật và nhà nước. Dưới đây là mẫu giấy khai sinh năm 2018.

Theo luật ban hành từ ngày 1/1/2016 cha mẹ có thể làm thủ tục khai sinh cho trẻ tại nơi cư trú chứ không cần tại nơi thường trú như trước. Và trước khi đi làm mẫu giấy khai sinh năm 2018 cha mẹ cần chuẩn bị những tài liệu sau:

– Giấy chứng sinh

– Sổ hộ khẩu

– Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ

– CMND/Hộ chiếu Việt Nam của cha mẹ hoặc người được ủy quyền đi làm thay

Điền mẫu giấy khai sinh năm 2018 như sau:

 • Với phần Họ, chữ đệm, tên: viết đầy đủ họ tên cho con bằng chữ IN HOA có dấu.
 • Phần Ngày, tháng, năm sinh: Điền bằng chữ, ghi rõ ngày tháng năm sinh của bé theo lịch dương bằng số trước rồi sau đó ghi bằng chữ bên cạnh.
 •  Giới tính:………………………...Dân tộc:………………………..Quốc tịch:………………………: Ghi rõ giới tính Nam/Nữ. Dân tộc gì. Quốc tịch nào
 • Nơi sinh: ghi rõ nơi bé được sinh ra như cơ sở y tế, bệnh viện
 • Quê quán: ghi rõ quê quán của bé (phường (xã), quận (huyện), tỉnh (thành)).
 • Số định danh cá nhân: đây là phần mà bé sẽ được cấp tại nơi đăng kí giấy khai sinh của bé.
 • Họ, chữ đệm, tên người mẹ: Ghi rõ họ tên đầy đủ của mẹ
 • Năm sinh:………………….Dân tộc:…………………….Quốc tịch:……………… Điền đầy đủ thông tin của người mẹ.
 • Nơi cư trú: ghi theo địa chỉ trên sổ hộ khẩu nơi mẹ đang sinh sống
 • Họ, tên đêm, tên người cha: ghi đầy đủ họ tên cha.
 • Năm sinh:………………………….Dân tộc:…………………….Quốc tịch:…………………….ghi rõ năm sinh, dân tộc và quốc tịch của người cha.
 • Nơi cư trú: ghi theo địa chỉ trên sổ hộ khẩu nơi cha đang sinh sống
 • Họ, chữ đệm, tên người đi khai sinh: ghi đầy đủ họ tên người đi làm giấy khai sinh cho bé, thường là bố mẹ hoặc ông bà.
 • Giấy tờ tùy thân: ghi rõ thông tin giấy tờ tùy thân như CMND, hoặc hộ chiếu
 • Nơi đăng kí khai sinh: ghi tên nơi làm giấy khai sinh cho bé, ví dụ xã, huyện, quận, tỉnh nào đó
 • Ngày, tháng, năm đăng ký: ngày mà bố mẹ làm giấy khai sinh cho bé
 • Người ký giấy khai sinh (không phải người đi làm giấy) ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu xác nhận.
  Nếu bạn đang cần tìm mẫu giấy khai sinh năm 2018 cho bé, hãy tham khảo bài viết của chúng tôi.